Certificering

Logo BREEAM

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidsprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het gebouw (Asset), het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren.

Logo ISO

APM legt de laatste hand aan het behalen van het ISO 9001:2008 certificaat. Dit kwaliteitsmanagementsysteem stelt APM in staat blijvend te voldoen aan de eisen en wensen van onze opdrachtgevers en haar huurders. Maar ook aan de veranderende wet- en regelgeving en aan de eisen die wij zelf aan onze dienstverlening stellen. Continue verbetering is een belangrijk uitgangspunt van de ISO 9001-norm.