Energiemanagement

1 Energiemanagement

Energie heeft een prominente plek in alles wat AllFixed Property Management (APM) doet. Ervaring heeft geleerd dat adequaat energiemanagement forse besparingen oplevert en voor iedereen profijtelijk is. Zowel voor de belegger als de gebruiker.

APM investeert mee, door:

 • Terugdringen van energieverbruik in uw panden
 • Verduurzaming doorvoeren
 • Schakelklokken, cv-ketels, regelingen aanpassen, aanwezigheidsdetectie, LED-verlichting, zonnepanelen, laadpalen, etc.

Andere voordelen

 • U én uw huurders hebben direct voordeel van de energietarieven.
 • Uw panden voldoen aan wet- en regelgeving conform het Energieakkoord en Wet milieubeheer.
 • 24/7 Real-time monitoring en optimalisering energieverbruik.
 • Periodieke rapportage energiebesparingen
 • Reductie CO2 uitstoot  

Hoe werkt het?

APM komt langs voor een analyse en ontplooit initiatieven om het energieverbruik bij u terug te dringen. We maken met u afspraken over het toekomstige verbruik van gas, water en licht in uw pand. We adviseren over besparingsmogelijkheden en kijken naar duurzame alternatieven. Door de factoren rendementsverbetering, tevreden huurders, duurzaamheid en de verplichtingen uit het energieakkoord te combineren, zijn wij in staat om in de duurzaamheid van uw pand te investeren.

Vast, zeker en groen

APM spreekt met u voor een x-periode een vast tarief af met betrekking tot het energieverbruik in uw gebouw(en). U weet dan op voorhand exact waar u aan toe bent. Het risico van prijsschommelingen, prijsstijgingen en andere variabelen ligt bij APM. APM maakt uitsluitend gebruik van 'groene' stroom.

2 Duurzaamheid

Technisch property management richt zich op bouwkundig, installatietechnisch en facilitair vastgoedbeheer. Onderhoud, beheer en management gaan hand in hand. Dankzij de expertise van APM op het vlak van technische due diligence en technisch projectmanagement lukt het de verschillende belangen met elkaar te verenigen.

3 Besluitvorming Wet milieubeheer

Wettelijke consequenties voortvloeiend uit het energieakkoord:

 • 2014 Overheid gebruikt dwang om vastgoedbeleggers energiebesparende maatregelen te laten treffen.
 • 2015 Overheid legt vastgoedbeleggers boetes op bij ontbreken van energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering.
 • 2016 Aanscherping handhaving Wet milieubeheer (activiteitenbesluit) verbruik >200.000 kWh en of 75.000 m3.
 • 2018 Alle nieuw te ontwikkelen nieuwbouwprojecten voor de Rijksoverheid moeten "Energieneutraal" zijn.
 • 2020 Alle gebouwen dienen 14% duurzame energie te gebruiken. Vanaf 2020 alle nieuw te ontwikkelen nieuwbouwprojecten "Energieneutraal".
 • 2030 Alle bestaande gebouwen voldoen aan energielabel A.
 • 2050 Alle gebouwen dienen "Energie neutraal" te zijn.
 • 2050 Alle gebouwen CO2 neutraal.

De wet en APM

 • Met APM kunt u uw gebouw gefaseerd aan de wet aanpassen.
 • APM is gemachtigd uw gebouw te voorzien van een energielabel.
 • APM is Breeam gecertificeerd en kan uw gebouw optimaal laten functioneren.
 • Vraag APM om een energierapportage van uw gebouw(en).

4 C02 reductie

CO2 is de chemische formule van koolstofdioxide. CO2 is een reukloos en kleurloos gas dat in de atmosfeer voorkomt. Door het verbranden van fossiele brandstoffen (het opwekken van energie) komt er CO2 in de lucht. Het grootste deel van de uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door gas en elektriciteit. Voor het opwekken van elektriciteit wordt gas of steenkool verbrand. De effecten hiervan zijn schadelijk voor gezondheid en het milieu.

Uw CO2-uitstoot terugbrengen met 25%?

Wij helpen u en uw huurders om hun CO2-uitstoot te verminderen met wel 25%. Energiezuinige verlichting, zuinige ketels, bespaartips en klimaatbeheersing realiseren al direct een behoorlijke energiebesparing. Laat APM een berekening maken van de situatie en ontdek waar u direct voordeel kunt behalen.